نام واحد : بهداشت محیط
مسئول واحد : سارا شهاب (کارشناس بهداشت محیط)

معرفی واحد : 
شرح فعالیت ها ی واحد بهداشت محیط
 • کنترل و نظارت بر وضعیت بهداشت بخش های بستری، اتاق عمل، نوزادان، ....
 • نظارت و مدیریت پسمانده های پزشکی و تهیه دستورالعمل های مربوط به آن
 • تدوین دستورالعملهای بهداشتی
 • برگزاری کلاسهای آموزشی جهت کلیه پرسنل
 • نظارت و اجرای برنامه های بهسازی محیط در بیمارستان جهت ارتقاء بهداشت محیط بیمارستان
 • نمونه برداری میکروبی و شیمیایی از آب آشامیدنی
 • کنترل و مبارزه با حشرات و جوندگان
 • نظارت و بررسی سلامت کارکنان در واحدهای خدمات، لاندری و تغذیه از طریق آزمایشات دوره ای
 • کنترل و نظارت بر تهیه چگونگی و استفاده از گندزدا های مصرفی در واحدهای مختلف
 • بررسی پیگسری رفع نواقص ایمنی بیمارستان
 • آموزش کارآموزان بهداشت محیط
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-18 7:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ