نام واحد : امور مالی
مسئول واحد : محمد مهدی نصیری  (کارشناس امور مالی)
معرفی واحد :
واحد هماهنگی در اجرای قانون و مقررات مالی و قانونی – پیگیری و نظارت مستمر بر صحت وصول به موقع درآمد و گزارش کتبی به امور مالی در مورد تخصیص وجوه دریافتی و کنترل امضاء اسناد حسابداری – نظارت بر کار کارکنان امور مالی.
 
حسابداری هزینه : حمید عمرانی فرشید کاظمی
حسابرسی اسناد هزینه قبل از صدور چک – تهیه و تنظیم سند حسابداری – حسابرسی اسناد و درآمد – ثبت سند حقوق ماهانه و تنظیم صورتحساب مغایرت بانکی –فرآیند بستن حسابهای مالی در انتها و افتتاح حسابهای ابتدای دوره
 
حسابداری امین اموال : مجتبی محرابی
ثبت و شماره گذاری اموال – فروش اموال اسقاطی – کنترل و نظارت بر اموال تحویلی به بخشها
 
حسابداری صندوق و پذیرش : زهرا عیدی پور
پذیرش بیماران سرپایی – نوبت دهی در درمانگاه صبح و عصر – جمع آوری و ارسال اسناد بیمه ای – بستن حسابهای صندوق در انتهای شیفت کاری – ترخیص موقت بیماران
 
حسابداری درآمد : خانم وزیری   مسلم محمدی
نظارت و بررسی لیستهای ارسالی به سازمانهای بیمه گر- نظارت بر استردادهای نقدی و غیر نقدی بیماران- تهیه صورتحساب برای بیماران سرپایی ، پرداخت نظام نوین پزشکان – تصحیح و رفع اشکال نرم افزارهای HIS
 
حسابداری حقوق و دستمزد : علی رضا رحیمی
پرداخت حقوق و مزایای کلیه پرسنل – پرداخت اضافه کار و طرح نوین پرسنل و محاسبه پرداخت سایر پرداختی ها به کارکنان
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-18 7:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ