نام واحد : تجهیزات پزشکی
مسئول واحد : مرجان آزادی ( کارشناس مهندسی برق الکترونیک)
 

معرفی واحد :
واحد مهندسی پزشکی بیمارستان مجموعه ای است که وظیفه مدیریت تجهیزات پزشکی را در راستای تامین ایمنی لازم برای بیماران ، پرسنل و بهره وری بهینه تجهیزات جهت ارتقاء سه شاخص کارایی ، اثربخشی و رضایتمندی مشتری را به عهده دارد. واحد مهندسی پزشکی این مرکز همسو با سایر واحدها در راستای دستیابی به رسالت و چشم انداز و خط مشی کیفیت به اختصار در حال انجام و پیگیری اقدامات زیر می باشد:
1-     رویکرد نگهداری پیشگیرانه تجهیزات پزشکی و سرویس دوره ای کلیه تجهیزات سرمایه ای و عقد قرارداد pm با شرکت های دارای صلاحیت و مورد تایید اداره تجهیزات پزشکی
2-     رویکرد مدیریت انرژی و کسب گواهینامه استاندارد EN 16001
3-     بیشتر کردن قابلیت اطمینان از دستگاه و کالیبراسیون تمامی تجهیزاتی که شامل آن می شوند.
4-     آموزش دوره ای و درون بخشی تجهیزات و دستگاه ها در جهت افزایش طول عمر دستگاهها
5-     سرویس دوره ای تجهیزات جهت کاهش میانگین زمان تعمیرات آنها
6-    آماده به کار نگه داشتن تجهیزات و دستگاه های پزشکی
این واحد نیز در راستای مسیر تعالی بیمارستان سه شاخص 1) جبران خرابی دستگاه ها   2) میزان هزینه تعمیرات 3) مدت زمان خواب دستگاه را تعریف نموده و در حال پیگیری و اندازه گیری و کنترل این سه شاخص می باشد.
قابل ذکر است دو پروژه بهبود و مدیریت انرژی نیز به عنوان پروژه های بهبود  نیز در حال پیگیری می باشد.
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-18 7:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ