راههای دریافت شکایات مراجعین

      -   در شيفت صبح روزهاي كاري از ساعت 7 الی 14 به واحد رسيدگي به شكايات در ساختمان اداري اتاق شماره 1 مراجعه و يا با شماره تلفن 36-6271531 داخلي 313 تماس حاصل نماييد.

      -   در شيفت هاي عصر و شب و روزهاي تعطيل مي توانيد به دفتر سوپروايزر بيمارستان مراجعه نماييد.

      -   در تمامي ساعات شبانه روز مي توانيد جهت ارتباط با صندوق صوتي شكايات و پيشنهادات با شماره تلفن بيمارستان 36-6271531 تماس گرفته ، عدد 6 را شماره گيري و طبق گفتار اپراتور شكايت خود را همراه با ذكر نام و شماره تلفن ضبط نماييد.

      -   مي توانيد به سايت بيمارستان به نشاني www. Hafez.sums.ac.ir مراجعه نموده و شكايت خود را با ذكر نام و شماره تلفن ثبت نماييد.

   لازم به ياد آوري است كه در صورت ذكر نام و شماره تماس خود در زمان ثبت شكايت پس از دريافت شكايت به شاكي اطلاع رساني مي شود .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-18 7:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ